Ecoliteratie | Permacultuur Academie
Tap To Call

  (+31) 6 34876655

info@permaland.nl

Ecoliteratie

“Natuurlijke ecosystemen zijn duurzame gemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen. Binnen deze ecologische gemeenschappen zijn geen afvalstoffen; het ‘afval’ van de ene soort is het ‘voedsel’ voor de andere. Energie en materie circuleren in continue stromen door het levensweb. De energie die deze ecologische kringlopen aandrijft, komt van de zon, en de verscheidenheid en samenwerking tussen de onderdelen is de bron van veerkracht van de gemeenschap.

‘Ecoliteratie’ of ‘ecologisch bewust-zijn’, betekent het begrijpen van de fundamentele organisatieprincipes van ecologische gemeenschappen en in staat zijn deze te belichamen in het dagelijks leven van menselijke gemeenschappen.

Het overbrengen van deze ecologische kennis - die omschreven kan worden als ‘de principes van de ecologie’ of ‘de principes van duurzaamheid’ of ‘de principes van de gemeenschap’ of zelfs ‘de basisprincipes van het leven’ - is de belangrijkste rol van het onderwijs in deze eeuw.

Het toepassen van deze ecologische kennis vraagt om systeemdenken, ofwel: denken in termen van relaties, verbindingen en context. Ecoliteratie betekent een visie op de wereld als samenhangend geheel. Met behulp van de systeemtheorie, zien we dat alle levende systemen een reeks van gemeenschappelijke eigenschappen en organisatieprincipes delen. Zo ontdekken we overeenkomsten tussen verschijnselen op verschillende niveaus - het individuele kind, de klas, de school, de wijk en de omliggende menselijke gemeenschappen en ecosystemen. Met een intellectuele basis in het systeemdenken, biedt ecoliteratie een krachtige kader voor een systematische benadering van onderwijshervorming. (Fritjof Capra)